แพคเกจทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ ทะะเลสตูล 
แพคเกจทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน 
สถานที่เที่ยว เกาะอาดัง – ราวี – หลีเป๊ะ –หินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะไข่ 

 วันแรก      หาดใหญ่(สนามบินหาดใหญ่)-ปากบารา – หลีเป๊ะ 
ช่วงเช้า รถตู้รับที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ท่าเรือปากบารา 
10.30 น.   พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา  เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ 
11.30 น.   เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะโดยเรือสปีดโบ๊ท(แบบจอย)  ระหว่างทางเรือจอดเกาะตะรุเตา (ประมาณ 20 นาที) นำท่านถ่ายภาพแห่ง ความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานแห่งชาติตะรุเตราหลังจากนั้นเดินทางแวะเกาะไข่(ประมาณ20นาที) นำท่านชมซุ้มประตูหินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก ระหว่างทางทานอาหารว่างบนเรือ 
14.00 น.   ถึงเกาะหลีเป๊ะ  รับประทานอาหารกลางวัน (1)ณ..รีสอร์ทที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น.   บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก(2) 
วันที่สอง   หลีเป๊ะ- หินงาม-จาบัง-เกาะดง-หินซ้อน-หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะอาดัง 

07.00 น.    บริการอาหารเช้า  ณ..รีสอร์ทที่พัก(3) 
08.30 น.    เดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น  และความประทับใจกับการดำน้ำ  ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ..เกาะดง-หินซ้อน 
10.30 น.    เดินทางต่อไปยังอ่าวไผ่-เกาะลอกวย  นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด 
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน(4)  ณ..ชายหาด 
13.00 น.    เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี  นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจาก  นั้นชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ..เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม  หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม  ณ..ร่องน้ำจาบัง 
16.30 น.   ก่อนเข้าที่พัก นำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก  ณ..เกาะหลีเป๊ะ  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น.    บริการอาหารเย็น  ณ..รีสอร์ทที่พัก(5)หรือที่ถนนคนเดิน 
วันที่สาม      หลีเป๊ะ – ปากบารา 

07.00 น.     บริการอาหารเช้า  ณ..รีสอร์ทที่พัก(6) 
08.00 น.      เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้  
09.00 น.    *****เวลากลับมี09.30,11.30,13,00,16,00น.  ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 
11.00 น.       ถึงท่าเทียบเรือปากบารา  โดยสวัสดิภาพ 
11.30 น. รถตู้รับส่งหาดใหญ่หรือสนามบินหาดใหญ่ 
****จบโปรแกรม**** 
  
อัตราค่าบริการ   ท่านละบาท 
อัตราค่าบริการนี้รวมการบริการดังนี้ 
ค่าเรือ Speed Boat  ไป- กลับ 
ค่าที่พัก 2 คืน ( เกาะหลีเป๊ะ ห้องแอร์ ) 
อาหารรวม 6 มื้อ 
ซ้อฟดริ้ง และผลไม้(น้ำดื่ม น้ำอัดลม สัปรด แตงโม เค็กตรัง ขนมเป๊ะซอย9 ตรังน้ำเฉาก๊วย) 
ค่าเรือนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ 
ค่าไกด์นำเที่ยวและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทหมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ, ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 
  
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่http://www.lipetourandtravel.com

Close Menu